Klarspråk och tillgänglighet

Den så kallade klarspråksparagrafen i språklagen slår fast att det offentliga språket ska vara vårdat, enkelt och begripligt, och lagen om tillgänglighet till digital offentlig service reglerar att digital offentlig service ska vara tillgänglig. Jag har stor erfarenhet både av klarspråk och tillgänglighet – så behöver ni hjälp, hör gärna av dig. Mina klarspråkstjänster finns samlade under konceptet Mer begripligt.

Kommunikation i kommunal revision

Hur kommunicerar man egentligen på ett ändamålsenligt sätt – inför, under och efter en granskning? Svaret är enkelt. Genom att ha en plan för sin kommunikation. Öppenhet och delaktighet, tillgängliga rapporter, sociala medier och hemsidor,  klarspråk och språklagen, offentlighetsprincipen och god revisionssed är några av de saker man måste ha koll på. Hör av dig, så berättar jag mer.

Effektiva texter

Välskrivna, genomtänkta texter signalerar trovärdighet och stärker er verksamhets varumärke på sikt. Men kanske saknar ni tid och resurser för att producera texter av riktigt hög kvalitet. Låt mig skriva texterna åt er, så att ni istället kan lägga tiden på det ni gör bäst. 

Jag skriver pressmeddelanden, webbtexter, nyhetsbrev, texter till kundtidningar och årsredovisningar, manualer, avtalstexter med mera. Och behöver ni inte hjälp med att skriva texterna från grunden, kan ni istället lämna dem till mig för korrekturläsning, språkgranskning, mer omfattande redigering eller omarbetning.

Värdefullt innehåll

Jag skapar relevant innehåll (content) för era målgrupper – på webben och i sociala medier. Och jag gör det på ett genomtänkt, begripligt och effektivt sätt. Hela tiden med mottagarna i fokus. Jag planerar vad ni ska säga, var ni ska säga det och när ni ska säga det. Allt för att ni ska få ut bästa möjliga effekt av er kommunikation. Vill ni ha hjälp, slå mig gärna en signal.

Strategier och planer

För att kommunikationen i en verksamhet ska bli effektiv måste den planeras. Jag hjälper er att analysera nuläget och ta fram konkreta och handlingsinriktade strategier och planer. Det kan antingen gälla verksamheten i stort eller enstaka projekt. Och både intern och extern kommunikation. Hör gärna av dig, så pratar vi igenom era behov.

Media och öppenhet

Media är en bra hjälp i arbetet med att synliggöra det ni gör, oavsett om du arbetar i privat eller offentlig sektor. Därför är det viktigt att skapa bra relationer med media och det gör man genom att vara öppen, ärlig och tillgänglig. Jag har stor erfarenhet av media och hjälper gärna till, exempelvis med att ta fram en klok mediestrategi eller skriva effektiva pressmeddelanden.

Abonnemang

Många mindre företag och organisationer har inte behov av en kommunikatör på heltid. Däremot då och då. Om ni anlitar mig några timmar i månaden, hjälper jag er att kommunicera på ett klokt och effektivt sätt. Med exakt det ni behöver för tillfället. Ni tjänar garanterat på det.

Punktinsatser

Har ni strategier och planer på plats och bara behöver hjälp med enstaka insatser? Jag hjälper gärna till, exempelvis genom att ta fram fungerande mallar, skriva effektiva webbtexter eller intresseväckande pressmeddelanden. En bra hjälp, när tiden inte räcker till.