Strategier och planer

För att arbetet med kommunikation ska bli effektivt måste det planeras. Jag hjälper er att analysera nuläget och ta fram konkreta och handlingsinriktade strategier och planer. Det kan antingen gälla verksamheten i stort eller enstaka projekt. Och både intern och extern kommunikation. Hör gärna av dig, så pratar vi igenom era behov.

Media och öppenhet

Media är en bra hjälp i arbetet med att synliggöra det ni gör, oavsett om du arbetar i privat eller offentlig sektor. Därför är det viktigt att skapa bra relationer med media och det gör man genom att vara öppen, ärlig och tillgänglig. Jag har stor erfarenhet av media och hjälper gärna till, exempelvis med att ta fram en klok mediestrategi eller skriva effektiva pressmeddelanden.

Webben och sociala medier

Jag skapar relevant innehåll för era målgrupper – på webben och i sociala medier. Och jag gör det på ett genomtänkt, begripligt och effektivt sätt. Hela tiden med mottagarna i fokus. Jag planerar vad ni ska säga, var ni ska säga det och när ni ska säga det. Allt för att ni ska få ut bästa möjliga effekt av er kommunikation. Vill ni ha hjälp, slå mig gärna en signal.

Effektiva texter

Välskrivna, genomtänkta texter signalerar trovärdighet och stärker er verksamhets varumärke på sikt. Men kanske saknar ni tid och resurser för att producera texter av riktigt hög kvalitet. Låt mig skriva texterna åt er, så att ni istället kan lägga tiden på det ni gör bäst. 

Jag skriver pressmeddelanden, webbtexter, nyhetsbrev, texter till kundtidningar och årsredovisningar, manualer, avtalstexter med mera. Och behöver ni inte hjälp med att skriva texterna från grunden, kan ni istället lämna dem till mig för korrekturläsning, språkgranskning, mer omfattande redigering eller omarbetning.

Klarspråk

Den så kallade klarspråksparagrafen i språklagen slår fast att det offentliga språket ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Det handlar kort och gott om att anpassa texterna så att läsarna förstår. Självklart kan man tycka med riktigt så enkelt är det tyvärr inte. Jag har stor erfarenhet av klarspråk – så behöver ni hjälp, hör gärna av dig. Mina klarspråkstjänster finns samlade under konceptet Mer begripligt.

Kommunal revision

Kommunikation är en viktig del av revisionsprocessen. Men hur kommunicerar man egentligen på ett ändamålsenligt sätt – inför, under och efter en granskning?

Öppenhet och delaktighet, tillgängliga rapporter, sociala medier och hemsidor,  klarspråk och språklagen, offentlighetsprincipen och god revisionssed är några av de saker man måste ha koll på. Mina tjänster inom området kommunal revision finns samlade på sidan Smart kommunikation för kommunal revision.

Dokumentmallar

De flesta verksamheter producerar en massa dokument varje år. Det kan vara både interna och externa dokument, och det är ofta många skribenter involverade. Skribenter med olika kunskaper inom både språk och layout. Det kan därför vara bra att ge skribenterna så goda förutsättningar som möjligt för att lyckas producera proffsiga dokument. Kom ihåg att innehåll och utseende är viktigt för synen på verksamheten, även när det gäller “vardagsdokument”.

Jag har arbetat med dokument av olika slag under många år och är en klippa när det gäller detta. Hör av dig, så berättar jag mer om vad jag kan hjälpa till med – och vinsterna med ordning och reda.

“Månadsabonnemang”

Många mindre företag och organisationer har inte behov av en kommunikatör på heltid. Däremot då och då. Om ni anlitar mig några timmar i månaden, hjälper jag er att kommunicera på ett klokt och effektivt sätt. Med exakt det ni behöver för tillfället. Ni tjänar garanterat på det.

Punktinsatser

Har ni strategier och planer på plats och bara behöver hjälp med enstaka insatser? Jag hjälper gärna till, exempelvis genom att ta fram fungerande mallar, skriva effektiva webbtexter eller intresseväckande pressmeddelanden. En bra hjälp, när tiden inte räcker till.

Föreläsningar

Jag erbjuder föreläsningar inom flera olika områden, till exempel klarspråk, media och kommunikationsplanering. Om du är intresserad, hör gärna av dig. För tillfället hålls alla föreläsningar digitalt, på det sätt som passar din verksamhet bäst.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig, om du vill höra mer om de tjänster jag erbjuder. Du når mig på 0708-12 50 51 eller nina@wikom.se.