Strategier och planer

För att kommunikationen i en verksamhet ska bli effektiv måste den planeras. Vi hjälper er att analysera nuläget och ta fram konkreta och handlingsinriktade strategier och planer. Det kan antingen gälla verksamheten i stort eller enstaka projekt. Och både intern och extern kommunikation. Hör gärna av dig, så pratar vi igenom era behov.

Effektivt innehåll

Vi skapar värdefullt innehåll för era målgrupper, och vi gör det på ett genomtänkt, begripligt och effektivt sätt. Med mottagarna i fokus planerar vi vad ni ska förmedla, var ni ska förmedla det och när ni ska förmedla det. Allt för att ni ska få ut bästa möjliga av er kommunikation. Vill ni ha hjälp, slå oss gärna en signal.

Klarspråk och tillgänglighet

Den så kallade klarspråksparagrafen i språklagen slår fast att det offentliga språket ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Och lagen om tillgänglighet till digital offentlig service reglerar att digital offentlig service ska vara tillgänglig. Vi har stor erfarenhet av både klarspråk och tillgänglighet. Läs gärna om vad vi kan hjälpa till med på den här sidan.

Effektiva texter

Välskrivna, genomtänkta texter signalerar trovärdighet och stärker er verksamhets varumärke. Men kanske saknar ni tid och resurser för att producera texter av riktigt hög kvalitet. Låt oss skriva texterna åt er, så att ni istället kan lägga tiden på det ni gör bäst. Vi skriver pressmeddelanden, webbtexter, nyhetsbrev, texter till kundtidningar och årsredovisningar, manualer, avtalstexter med mera.

Men behöver ni inte hjälp med att skriva texterna från grunden, kan ni istället lämna dem till oss för korrekturläsning, språkgranskning, mer omfattande redigering eller omarbetning.

Språklig profil

Många verksamheter har en genomtänkt grafisk profil, medan den språkliga biten ofta förbises. Men hur ni uttrycker er i skrift — medvetet eller inte — påverkar i hög grad hur ni uppfattas och värderas av invånare, kunder och andra. Anlita gärna oss för att analysera er kommunikation och ta fram en språklig profil.

Media och öppenhet

Öppenhet är bra. Både för privat och offentlig verksamhet. Arbetar du i offentlig verksamhet gäller dessutom offentlighetsprincipen. Media är en bra hjälp i arbetet med att synliggöra det ni gör. Vi har stor erfarenhet av både öppenhet och media och hjälper gärna till, exempelvis med att skriva effektiva pressmeddelanden eller ta fram en klok mediestrategi.

Kommunikation och revision

Öppenhet och delaktighet, tillgängliga rapporter, sociala medier och hemsidor, klarspråk, god revisionssed, språklagen och offentlighetsprincipen. Hur kommunicerar man egentligen på ett ändamålsenligt sätt – inför och efter en granskning? Vi är duktiga på detta och hjälper gärna till. Hör av dig, så berättar vi mer.

Kommunikativt ledarskap

Man brukar prata om att ledare och chefer ägnar 70–80 procent av sin tid åt att kommunicera. Dessvärre innebär inte det att alla ledare och chefer är kommunikativa. Hur bra är till exempel ledarna i er organisation på att föra dialog, sätta saker i sitt sammanhang och ha meningsfulla möten? Chefer som uppmuntrar till delaktighet skapar goda resultat för organisationen, sina medarbetare och sig själv. Behöver ni hjälp, hör gärna av er.

Abonnemang

Många mindre företag och organisationer har inte behov av en kommunikatör på heltid. Däremot då och då. Om ni anlitar oss några timmar i månaden, hjälper vi er att kommunicera på ett klokt och effektivt sätt. Ni tjänar garanterat på det.

Punktinsatser

Har ni strategier och planer på plats och bara behöver hjälp med enstaka insatser? Vi hjälper gärna till, exempelvis genom att ta fram fungerande mallar, skriva effektiva webbtexter eller intresseväckande pressmeddelanden. En bra hjälp, när tiden inte räcker till.