Klarspråk och tillgänglighet

Den så kallade klarspråksparagrafen i språklagen slår fast att det offentliga språket ska vara vårdat, enkelt och begripligt, och lagen om tillgänglighet till digital offentlig service reglerar att digital offentlig service ska vara tillgänglig. Vi har stor erfarenhet både av klarspråk och tillgänglighet – så behöver ni hjälp, hör gärna av dig.

Våra klarspråkstjänster finns samlade under konceptet Mer begripligt. Här kan du läsa mer om konceptet och de tjänster vi erbjuder inom området.

Kommunikation i kommunal revision

Hur kommunicerar man egentligen på ett ändamålsenligt sätt – inför, under och efter en granskning? Svaret är enkelt. Genom att ha en plan för sin kommunikation. Öppenhet och delaktighet, tillgängliga rapporter, sociala medier och hemsidor,  klarspråk och språklagen, offentlighetsprincipen och god revisionssed är några av de saker man måste ta hänsyn till. Vi kan detta och hjälper gärna till. Hör av dig, så berättar vi mer.

Effektiva texter

Välskrivna, genomtänkta texter signalerar trovärdighet och stärker er verksamhets varumärke på sikt. Men kanske saknar ni tid och resurser för att producera texter av riktigt hög kvalitet. Låt oss skriva texterna åt er, så att ni istället kan lägga tiden på det ni gör bäst. 

Vi skriver pressmeddelanden, webbtexter, nyhetsbrev, texter till kundtidningar och årsredovisningar, manualer, avtalstexter med mera. Men behöver ni inte hjälp med att skriva texterna från grunden, kan ni istället lämna dem till oss för korrekturläsning, språkgranskning, mer omfattande redigering eller omarbetning.

Värdefullt innehåll

Vi skapar relevant innehåll (content) för era målgrupper – på webben och i sociala medier. Och vi gör det på ett genomtänkt, begripligt och effektivt sätt. Hela tiden med mottagarna i fokus. Vi planerar vad ni ska säga, var ni ska säga det och när ni ska säga det. Allt för att ni ska få ut bästa möjliga effekt av er kommunikation. Vill ni ha hjälp, slå oss gärna en signal.

Strategier och planer

För att kommunikationen i en verksamhet ska bli effektiv måste den planeras. Vi hjälper er att analysera nuläget och ta fram konkreta och handlingsinriktade strategier och planer. Det kan antingen gälla verksamheten i stort eller enstaka projekt. Och både intern och extern kommunikation. Hör gärna av dig, så pratar vi igenom era behov.

Media och öppenhet

Media är en bra hjälp i arbetet med att synliggöra det ni gör, oavsett om du arbetar i privat eller offentlig sektor. Därför är det viktigt att agera på ett genomtänkt sätt och skapa bra relationer med media (öppet, ärligt och tillgängligt). Vi har stor erfarenhet och hjälper gärna till, exempelvis med att ta fram en klok mediestrategi eller skriva effektiva pressmeddelanden.

Kurser och föreläsningar

Vi erbjuder kurser och föreläsningar som är anpassade till just er verksamhet, men även öppna kurser som vem som helst kan gå. De verksamhetsanpassade kurserna håller vi på plats hos dig som kund – oavsett var i landet det är. Här kan du läsa mer om vad vi erbjuder.

Abonnemang

Många mindre företag och organisationer har inte behov av en kommunikatör på heltid. Däremot då och då. Om ni anlitar oss några timmar i månaden, hjälper vi er att kommunicera på ett klokt och effektivt sätt. Med exakt det ni behöver för tillfället. Ni tjänar garanterat på det.

Punktinsatser

Har ni strategier och planer på plats och bara behöver hjälp med enstaka insatser? Vi hjälper gärna till, exempelvis genom att ta fram fungerande mallar, skriva effektiva webbtexter eller intresseväckande pressmeddelanden. En bra hjälp, när tiden inte räcker till.