Smart kommunikation

“Att kommunicera och skapa en bra dialog är grundläggande för ett effektivt revisionsarbete. Det stärker ömsesidig kunskap och förståelse och bidrar till revisionens förankring och legitimitet. Kommunikation gör revisionen öppen och tillgänglig.” Så står det i God revisionssed i kommunal verksamhet (Sveriges Kommuner och Regioner). Kommunikation är alltså en mycket viktig fråga för landets förtroendevalda revisorer.

Jag har stor erfarenhet både av kommunikation och kommunikation kopplat till kommunal revision. Det innebär att om ni anlitar mig, behövs ingen startsträcka. Jag kör igång direkt. Enkelt och prisvärt för er, och roligt för mig – eftersom jag gillar kommunal revision.

Kartläggning av nuläget

Om ni vill börja arbeta mer aktivt och medvetet med er kommunikation är en kartläggning i all enkelhet bra att utgå från. Jag hjälper er gärna med den. Med öppenhet som utgångspunkt och utifrån uppdraget, god sed och gällande lagar ser jag till att ni får ett bra utgångsläge för ert fortsatta arbete.

Kommunikations- och tidplan

Kommunikation är en viktig del av revisionsprocessen. Men hur kommunicerar man egentligen på ett ändamålsenligt sätt – inför, under och efter en granskning? Jo, det gör man genom att tänka igenom och ha en plan för sin kommunikation. Och den ska vara effektiv och den ska vara enkel. Det är dumt att krångla till saker i onödan. 

Media och öppenhet

Media är en bra hjälp i arbetet med att synliggöra det ni gör. Därför är det viktigt att skapa bra relationer med media och det gör man genom att vara öppen, ärlig och tillgänglig. Jag har stor erfarenhet av media och hjälper gärna till, exempelvis med att ta fram en klok mediestrategi eller skriva effektiva pressmeddelanden.

Klarspråk och språklagen

Är det dags att följa språklagen och skriva vårdat, enkelt och begripligt? Då rekommenderar jag att ni satsar på ett mer långsiktigt klarspråksarbete. En förbättring och utveckling som sker över tid. Ett effektivt klarspråksarbete kan bland annat resultera i nya arbetsmetoder och gemensamma språkliga riktlinjer. Jag hjälper er att analysera utgångsläget, planera arbetet och komma igång med de konkreta åtgärderna. I all enkelhet och utan att krångla till saker i onödan.

Revisionen på webben

Behöver ni hjälp med webben? I så fall har ni kommit rätt. Jag kan se till att era webbsidor blir intressanta, aktuella och tillgängliga. Och jag gör det på ett genomtänkt, begripligt och effektivt sätt. Hela tiden med mottagarna i fokus. Jag hjälper er, om det behövs, att prata med webbenheten i regionen eller kommunen för att ta reda på vilka möjligheter som finns för er. Allt för att ni ska få ut bästa möjliga effekt av er kommunikation. Vill ni ha hjälp, slå mig gärna en signal.

“Månadsabonnemang”

De flesta förtroendevalda revisorer i landets regioner och kommuner har inte behov av en kommunikatör på heltid. Däremot då och då. Om ni anlitar mig några timmar i månaden, hjälper jag er att kommunicera på ett klokt och effektivt sätt. Med exakt det ni behöver för tillfället. Ni tjänar garanterat på det.

Punktinsatser

Har ni strategier och planer på plats och bara behöver hjälp med enstaka insatser? Jag hjälper gärna till, exempelvis genom att ta fram fungerande mallar, skriva effektiva webbtexter eller skriva intresseväckande pressmeddelanden. En bra hjälp, när tiden inte räcker till.

Föreläsningar och workshops

Vill ni veta mer om språklagen och klarspråk, lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, media eller annat som rör kommunikation kopplat till kommunal revision, boka då en digital föreläsning eller workshop med mig. 

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig, om du vill höra mer om de tjänster jag erbjuder. Du når mig på 0708-12 50 51 eller nina@wikom.se.