Mer begripligt

Mer begripligt kallar jag mitt koncept för klarspråkstjänster. Konceptet bygger på kunskap från två kompletterande perspektiv: den forskningsförankrade språkvetenskapen och det verklighetsförankrade arbetet med att planera kommunikation i offentligt verksamhet.

Konceptet utgår från språklagens krav på att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt, och från de etablerade principerna för hur man skriver klarspråk.

Jag tog fram konceptet 2014, i samarbete med språkkonsulten Helena Bergerson. Därefter har konceptet förfinats och utvecklats löpande.

Projektstöd

Vill ni satsa på ett mer långsiktigt klarspråksarbete? Ett klarspråksprojekt kan bland annat resultera i nya arbetsmetoder och gemensamma språkliga riktlinjer för verksamheten. Jag hjälper er att analysera utgångsläget, planera projektet och komma igång med de konkreta åtgärderna.

Styrdokument

Det är viktigt att klarspråk finns med i de dokument som styr kommunikationsarbetet. Det underlättar i regel förankringen av klarspråk i en verksamhet. Jag kan hjälpa till med det, antingen genom att ta fram nya dokument eller arbeta om befintliga.

Förankring

Förankring är den viktigaste – och kanske också den svåraste – delen i ett klarspråksarbete. Du måste ha cheferna, medarbetarna och i vissa fall  även politikerna med dig. Men hur lyckas man egentligen med det? Jag vet hur man gör och hjälper gärna till. Ibland kan det nämligen vara mer effektivt om någon utifrån berättar om vad klarspråk är och vilken nytta det gör, än att någon på insidan gör det (även om kunskapen finns internt).

Inspirationsföreläsning

Det kan vara svårt att få till ett effektivt klarspråksarbete utan att förankra idén hos till exempel chefer och politiker. Min inspirationsföreläsning är lämplig som introduktion för de grupperna, liksom för andra som direkt eller indirekt berörs av en satsning på klarspråk. Jag berättar om vad klarspråk är och vilken nytta det gör, samt låter belysande exempel inspirera till fortsatt klarspråksarbete.

Textstöd

Med kurser kommer man en bit på väg, men ibland krävs mer handgripligt arbete med en verksamhets texter. Jag erbjuder bland annat

  • hjälp att ta fram nya mallar och malltexter
  • språkgranskning och textbearbetning (inklusive korrekturläsning)
  • nyproduktion av texter, till exempel webbtexter och pressmeddelanden
  • personlig feedback på era medarbetares texter.

Workshop

Den främsta nyttan med klarspråk är effektivare kommunikation och tydligare texter. Detta är en vinst för såväl avsändaren och mottagaren som för organisationen i stort. Att skriva tydligt och begripligt skapar också större förtroende för organisationens verksamhet och är en viktig fråga ur ett demokratiperspektiv. Under workshoppen diskuterar vi vilka aktiviteter som krävs för att man ska kunna arbeta långsiktigt och systematiskt med klarspråk.

Kurser

Jag erbjuder kurser och föreläsningar inom klarspråksområdet. Kurserna och föreläsningarna hålls digitalt, med Teams eller Zoom.

Mina utbildningar kan läggas upp som halvdagar, heldagar eller kortare inspirationsföreläsningar, och självfallet anpassar jag innehållet efter er verksamhets förutsättningar. Hör av dig, så berättar jag mer.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig, om du vill veta mer. Du når mig på 0708-12 50 51 eller nina@wikom.se.