Klarspråk – skriv för läsarna

Vi har tagit fram ett koncept för våra klarspråkstjänster som vi kallar Mer begripligt. Konceptet bygger på kunskap från två kompletterande perspektiv: den forskningsförankrade språkvetenskapen och det verklighetsförankrade arbetet med att planera kommunikation i offentligt verksamhet.

Konceptet utgår från språklagens krav på att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt, och från de etablerade principerna för hur man skriver klarspråk.

Vi tog fram konceptet 2014, i samarbete med språkkonsulten Helena Bergerson. Därefter har vi förfinat och utvecklat konceptet löpande.

Projektstöd

Vill ni satsa på ett mer långsiktigt klarspråksarbete? Ett klarspråksprojekt kan bland annat resultera i nya arbetsmetoder och gemensamma språkliga riktlinjer för verksamheten. Vi hjälper er att analysera utgångsläget, planera projektet och komma igång med de konkreta åtgärderna.

Styrdokument

Det är viktigt att klarspråk finns med i de dokument som styr kommunikationsarbetet. Det underlättar i regel förankringen av klarspråk i en verksamhet. Vi kan hjälpa till med det, antingen genom att ta fram nya dokument eller arbeta om befintliga. Det är även viktigt att medarbetarna har faktiskt stöd i skrivandet, till exempel i form av checklistor. Även detta kan vi hjälpa er med.

Förankring

Förankring är den viktigaste – och kanske också svåraste – delen i ett klarspråksarbete. Du måste ha cheferna, medarbetarna och i vissa fall  även politikerna med dig. Men hur lyckas man egentligen med det? Vi vet hur man gör och hjälper gärna till. Ibland kan det nämligen vara mer effektivt om någon utifrån berättar om vad klarspråk är och vilken nytta det gör, än att någon på insidan gör det (även om kunskapen finns internt).

Inspirationsföreläsning

Det kan vara svårt att få till ett effektivt klarspråksarbete utan att förankra idén hos till exempel chefer och politiker. Vår inspirationsföreläsning är lämplig som introduktion för de grupperna, liksom för andra som direkt eller indirekt berörs av en satsning på klarspråk. Vi berättar om vad klarspråk är och vilken nytta det gör, samt låter belysande exempel inspirera till fortsatt klarspråksarbete.

Textstöd

Med kurser kommer man en bit på väg, men ibland krävs mer handgripligt arbete med en verksamhets texter. Vi erbjuder bland annat

  • hjälp att ta fram nya mallar/malltexter
  • språkgranskning och textbearbetning (inklusive korrekturläsning)
  • nyproduktion av texter, till exempel webbtexter och pressmeddelanden
  • personlig feedback på era medarbetares texter.

Workshop

Den främsta nyttan med klarspråk är effektivare kommunikation och tydligare texter. Detta är en vinst för såväl avsändaren och mottagaren som för organisationen i stort. Att skriva tydligt och begripligt skapar också större förtroende för organisationens verksamhet och är en viktig fråga ur ett demokratiperspektiv. Under workshoppen diskuterar vi vilka aktiviteter som krävs för att man ska kunna arbeta långsiktigt och systematiskt med klarspråk.

Kurser

Vi erbjuder kurser och föreläsningar som är anpassade till just er verksamhet, men även öppna kurser som vem som helst kan gå. Hör gärna av dig, så kan vi diskutera igenom just era behov.