Tillgänglighet

Digital offentlig service ska vara tillgänglig och kravet på tillgänglighet finns alltså i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, som bygger på EU:s så kallade webbtillgänglighetsdirektiv. Det innebär bland annat att alla dokument som ni lägger ut på webben ska vara tillgänglighetsanpassade. Kraven är många och det gäller att veta hur man gör. Hör gärna av dig, så berättar vi mer om kraven och vad vi kan hjälpa till med.

Klarspråk

I grund och botten handlar klarspråk om människors demokratiska rätt till begriplig information. Målet är att göra texter mer ändamålsenliga, genom att anpassa såväl språk som innehåll efter de tänkta läsarna. Det här kan vi hjälpa till med:

Projektstöd

Vill ni satsa på ett mer långsiktigt klarspråksarbete? Ett klarspråksprojekt kan bland annat resultera i nya arbetsmetoder och gemensamma språkliga riktlinjer för verksamheten. Vi hjälper er att analysera utgångsläget, planera projektet och komma igång med de konkreta åtgärderna.

Förankring

Förankring är den viktigaste – och kanske också den svåraste – delen i ett klarspråksarbete. Du måste ha cheferna, medarbetarna och i vissa fall  även politikerna med dig. Men hur lyckas man egentligen med det? Vi vet hur man gör och hjälper gärna till. Ibland kan det vara mer effektivt om någon utifrån berättar om vad klarspråk är och vilken nytta det gör, än att någon på insidan gör det (även om kunskapen finns internt).

Inspirationsföreläsning

Det kan vara svårt att få till ett effektivt klarspråksarbete utan att förankra idén hos till exempel chefer och politiker. Vår inspirationsföreläsning är lämplig som introduktion för de grupperna, liksom för andra som direkt eller indirekt berörs av en satsning på klarspråk. Vi berättar om vad klarspråk är och vilken nytta det gör, samt låter belysande exempel inspirera till fortsatt klarspråksarbete.

Workshop

Den främsta nyttan med klarspråk är effektivare kommunikation och tydligare texter. Detta är en vinst för såväl avsändaren och mottagaren som för organisationen i stort. Att skriva tydligt och begripligt skapar också större förtroende för organisationens verksamhet och är en viktig fråga ur ett demokratiperspektiv. Under workshoppen diskuterar vi vilka aktiviteter som krävs för att man ska kunna arbeta långsiktigt och systematiskt med klarspråk.

Kurser

Vi erbjuder kurser och föreläsningar som är anpassade till just er verksamhet, men även öppna kurser som vem som helst kan gå. Här kan du läsa mer om våra kurser.

Textstöd

Med kurser kommer man en bit på väg, men ibland krävs mer handgripligt arbete med en verksamhets texter. Vi erbjuder bland annat

  • hjälp att ta fram nya mallar/malltexter
  • språkgranskning och textbearbetning (inklusive korrekturläsning)
  • nyproduktion av texter, till exempel webbtexter och pressmeddelanden
  • personlig feedback på era medarbetares texter.

Styrdokument

Det är viktigt att klarspråk finns med i de dokument som styr kommunikationsarbetet. Det underlättar i regel förankringen av klarspråk i en verksamhet. Vi kan hjälpa till med det, antingen genom att ta fram nya dokument eller arbeta om befintliga. Det är även viktigt att medarbetarna har faktiskt stöd i skrivandet, till exempel i form av checklistor. Även detta kan vi hjälpa er med.