Därför är det viktigt med klarspråk

I grund och botten handlar klarspråk om människors demokratiska rätt till begriplig information. Målet är att göra texter mer ändamålsenliga, genom att anpassa såväl språk som innehåll efter de tänkta läsarna.

Språklagen – vårdat, enkelt och begripligt

Klarspråk har tydligt stöd i lagen. I paragraf 11 i språklagen står det att ”språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt”.

Vårdat innebär att språket ska följa den officiella språkvårdens rekommendationer. Enkelt betyder att meningarna och orden inte ska vara onödigt krångliga. Med begripligt menar man att språket ska vara anpassat så att mottagarna bör kunna förstå. Även den grafiska utformningen ska vara genomtänkt utifrån ett mottagarperspektiv – det ska vara lätt för läsaren att orientera sig i texten.

Vinsterna med klarspråk

Att skriva klarspråk skapar ett större förtroende för organisationens verksamhet och är en viktig fråga ur ett demokratiperspektiv. Övriga vinster med klarspråk är ökad rättssäkerhet, ökad effektivitet och minskade kostnader.

Läs gärna mer om vad klarspråk är på Språkrådets webbplats (Institutet för språk och folkminnen).