Skriv effektiva texter

Kursen ”Skriv effektiva texter tar sikte på textens funktion för läsaren. Vad gör en text lätt respektive svår, och hur skapar man riktigt läsvänliga och mottagaranpassade texter? Diskussion och exempel får stort utrymme när vi tillsammans med kursdeltagarna reder ut hur man skriver effektiva texter. Vi tar även upp området skrivregler, samt pratar om vikten av korrekta texter.

Kursen utgår från språklagens (2009:600) krav på att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt, och från de etablerade principerna för hur man skriver mottagaranpassade texter.

Under kursen varvar vi teori med övningar, och kursdeltagarna får möjlighet att arbeta med en eller ett par av sina egna texter.

Plats

Vara konserthus, Allégatan 49

Datum och tid

Onsdagen den 6 februari 2019, klockan 9–16

Kursinnehåll
 • Mottagaren i fokus – att planera sin text med tanke på läsaren
 • Skrivprocessen
 • Begripligt på alla nivåer
  – textens struktur
  – meningarna i texten
  – orden i texten
 • Språkriktighet – rätt och fel, bra och mindre bra
 • Korrekta texter – viktigt för trovärdigheten
Målgrupp och mål

Kursen passar tjänstepersoner i kommunal verksamhet som själva skriver i jobbet eller som redigerar/hanterar andras texter. Det kan vara allt från protokoll, e-postmeddelanden och tjänsteskrivelser till instruktioner, intranättexter och avtal.

Målet med kursen är att öka såväl färdigheter som medvetenhet hos kursdeltagarna när det gäller mottagaranpassat skrivande.

Kursledare

Kursledare är Nina Wiklander, som har drygt 20 års erfarenhet av kommunikation och därtill stor kunskap om kommunal verksamhet. Mottagaranpassat skrivande har hon specialiserat sig på sedan 2008.

Kursavgift

Priset för kursen är 4 200 kronor plus moms. I kursavgiften ingår kurs, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika och kursmaterial.

Antal deltagare

Max antal deltagare på kursen är tolv.

Anmälan

Här hittar du bokningsvillkor och anmälningsformulär.

Referenser

Om du vill kontakta någon kursdeltagare som har gått en av våra kurser, hör av dig på 0708-12 50 51 eller info@wikom.se.