Planerad kommunikation

Planerad kommunikation. För att kommunikationen i en verksamhet ska bli effektiv måste den planeras. Vi hjälper dig att analysera nuläget och ta fram konkreta och handlingsinriktade strategier och planer.

Abonnemang

Abonnemang. Många mindre företag och organisationer har inte behov av en kommunikatör på heltid. Däremot då och då. Om ni anlitar oss några timmar i månaden, hjälper vi er att kommunicera effektivt.

Klarspråk – skriv för mottagarna

Klarspråk – skriv för mottagarna. Med klarspråk menas att göra texter mer ändamålsenliga, genom att anpassa såväl språk som innehåll efter de tänkta läsarna. Vi hjälper er gärna med klarspråk.

Skriv mer begripligt

Skriv mer begripligt. Varje dag produceras väldigt många texter i yrkeslivet. Texter som ska läsas och – förhoppningsvis – förstås av de tänkta läsarna. Vi hjälper er att skriva effektivt och begripligt.

Nå fram med ett budskap

Nå fram med ett budskap.I yrkeslivet går mycket tid åt till att förbereda och hålla presentationer av olika slag. Men hur är det egentligen, når man alls fram med det man vill? Hör gärna av er om ni vill ha hjälp.

Punktinsatser

Punktinsatser. Har ni strategier och planer på plats och bara behöver hjälp med enstaka insatser? Vi hjälper gärna till, exempelvis genom att ta fram fungerande mallar eller skriva effektiva webbtexter.