Klarspråk – vårdat, enkelt och begripligt

Att skriva tydligt och begripligt skapar ett större förtroende för organisationens verksamhet och är en viktig fråga ur ett demokratiperspektiv. Jag har arbetat med klarspråk i kommunal verksamhet sedan 2008, och har mycket kunskap att dela med mig av. Ring, messa eller mejla gärna om du behöver hjälp med klarspråk.

Projektstöd

Vill ni satsa på ett mer långsiktigt klarspråksarbete? Ett klarspråksprojekt kan bland annat resultera i nya arbetsmetoder och gemensamma språkliga riktlinjer för verksamheten. Jag hjälper er att analysera utgångsläget, planera projektet och komma igång med de konkreta åtgärderna.

Förankring

Förankring är den viktigaste – och kanske också den svåraste – delen i ett klarspråksarbete. Du måste ha cheferna, medarbetarna och i vissa fall  även politikerna med dig. Men hur lyckas man egentligen med det? Jag vet hur man gör och hjälper gärna till. Ibland kan det vara mer effektivt om någon utifrån berättar om vad klarspråk är och vilken nytta det gör, än att någon på insidan gör det (även om kunskapen finns internt).

Workshop

Den främsta nyttan med klarspråk är effektivare kommunikation och tydligare texter. Detta är en vinst för såväl avsändaren och mottagaren som för organisationen i stort. Att skriva tydligt och begripligt skapar också större förtroende för organisationens verksamhet och är en viktig fråga ur ett demokratiperspektiv. Under workshoppen diskuterar vi vilka aktiviteter som krävs för att man ska kunna arbeta långsiktigt och systematiskt med klarspråk.

Styrdokument

Det är viktigt att klarspråk finns med i de dokument som styr kommunikationsarbetet. Det underlättar i regel förankringen av klarspråk i en verksamhet. Jag kan hjälpa till med det, antingen genom att ta fram nya dokument eller arbeta om befintliga. Det är även viktigt att medarbetarna har faktiskt stöd i skrivandet, till exempel i form av en skrivhandledning. Även detta kan jag hjälpa er med.

Kurser

Jag erbjuder kurser och föreläsningar som är anpassade till just er verksamhet, men även öppna kurser som vem som helst kan gå. Här kan du läsa mer om mina kurser.

Textstöd

Med kurser kommer man en bit på väg, men ibland krävs mer handgripligt arbete med en verksamhets texter. Jag erbjuder bland annat

  • hjälp att ta fram nya mallar/malltexter
  • språkgranskning och textbearbetning (inklusive korrekturläsning)
  • nyproduktion av texter, till exempel webbtexter och pressmeddelanden
  • personlig feedback på era medarbetares texter.

Kommunikation – övriga tjänster

För att kommunikationen i en verksamhet ska bli effektiv måste den planeras. Jag hjälper er att analysera nuläget och ta fram konkreta och handlingsinriktade strategier och planer. Och om ni har strategier och planer på plats och bara behöver hjälp med enstaka insatser, kan jag hjälpa er även med det – exempelvis genom att coacha cheferna i kommunikation eller skriva effektiva pressmeddelanden.