Därför är det viktigt med klarspråk

I grund och botten handlar klarspråk om människors demokratiska rätt till begriplig information. Målet är att göra texter mer ändamålsenliga, genom att anpassa såväl språk som innehåll efter de tänkta läsarna.

Paragraf 11 i språklagen

Klarspråk har tydligt stöd i lagen. I § 11 i språklagen (2009:600) står det att ”språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt”. Vårdat innebär att språket ska följa den officiella språkvårdens rekommendationer. Enkelt betyder att meningarna och orden inte ska vara onödigt krångliga. Med begripligt menar man att språket ska vara anpassat så att mottagarna bör kunna förstå. Även den grafiska utformningen ska vara genomtänkt utifrån ett mottagarperspektiv – det ska vara lätt för läsaren att orientera sig i texten.

Vinsterna med klarspråk

Vinsterna med ett strategiskt klarspråksarbete är till exempel ökad rättssäkerhet, ökad effektivitet och minskade kostnader. Klarspråk har dessutom tydligt stöd i lagen. I språklagen står det att ”språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt”.

Läs gärna mer om vad klarspråk är på Språkrådets webbplats (Institutet för språk och folkminnen).