Dags att gå en kurs?

Wikom erbjuder föreläsningar och kurser som är anpassade till just er verksamhet men även öppna kurser som vem som helst kan gå.

Våra öppna kurser

Våra verksamhetsanpassade kurser

Våra verksamhetsanpassade kurser håller vi på plats hos dig som kund – oavsett var i landet det är. Anlitar ni oss behöver medarbetarna alltså inte lägga tid på att åka någonstans. Praktiskt, eller hur?

Grundkurs i klarspråk

Vår grundkurs i klarspråk ger den teoretiska basen för att börja arbeta med klarspråk och har som mål att öka såväl färdigheter som medvetenhet hos kursdeltagarna. Vi reder ut vad klarspråk är med hjälp av belysande exempel och med utgångspunkt i språklagens krav på att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Vi varvar teori med kortare övningar, och diskussion i gruppen får stort utrymme.

Påbyggnadskurs i klarspråk

Under påbyggnadskursen fördjupar vi förståelsen för hur man skriver läsvänliga texter utifrån ett urval av texter (urvalet bestämmer vi tillsammans med dig som kund). Vi går igenom allt från hur man skriver sammanfattningar och läsanvisningar till rubriker, meningsbyggnad och val av ord. Deltagarna får prova att tillämpa sina nya kunskaper genom kortare skriv- och analysövningar.

Inspirationsföreläsning i klarspråk

Det är svårt att få till ett effektivt klarspråksarbete utan att förankra idén hos chefer och politiker. Vår inspirationsföreläsning är lämplig som introduktion för de grupperna, liksom för andra som direkt eller indirekt berörs av en satsning på klarspråk i en organisation. Vi berättar om vad klarspråk är och vilken nytta det gör, samt låter belysande exempel inspirera till fortsatt klarspråksarbete.

Presentationer som engagerar

Vår kurs i presentationsteknik utgår från den verksamhet ni befinner er i, och den typ av presentationer som kursdeltagarna normalt håller. Kursen ger deltagarna en teoretisk bas samt enkla, konkreta och tidseffektiva råd – både när det gäller planering och genomförande av en presentation. Kursupplägget bygger på mångårig erfarenhet av att planerahålla och lyssna på presentationer av olika slag, i både offentlig och privat verksamhet.

Skriv effektiva texter

Kursen Skriv effektiva texter tar sikte på textens funktion för läsaren. Vad gör en text lätt respektive svår, och hur skapar man riktigt läsvänliga texter? Diskussion och exempel får stort utrymme när vi tillsammans med kursdeltagarna reder ut hur man skriver begripliga och effektiva texter. Det vill säga, hur man skriver texter som är anpassade till mottagarna.

Vad kursdeltagarna säger

 ”Superbra kursledare.”

”Kompetenta och verkligen koll på det vi gör vilket jag tror är nyckeln för att jag ska
ändra hur jag skriver”.

”All er erfarenhet av kommunala texter är en otrolig styrka.”

”Kursen var jättebra och jag kan inte komma på något jag saknade.”

”En mycket givande kurs som jag redan rekommenderat till fler.”