Kurs – Grundkurs i klarspråk

Wikoms grundkurs i klarspråk ger den teoretiska basen för att börja arbeta med klarspråk och har som mål att öka såväl färdigheter som medvetenhet hos deltagarna. Vi reder ut vad klarspråk är med hjälp av belysande exempel och med utgångspunkt i språklagens (SFS 2009:600) krav på att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt.

Kursinnehåll

  • Mottagaren i fokus – att planera sin text med tanke på läsaren
  • Skrivprocessen
  • Begripligt på alla nivåer
    – textens struktur
    – meningarna i texten
    – orden i texten
  • Korrekta texter – viktigt för trovärdigheten

Målgrupp

Tjänstemän i offentlig verksamhet som själva skriver mycket eller som redigerar/hanterar andras texter (tjänsteskrivelser, beslut, e-postmeddelanden, protokoll, rapporter, webbtexter, styrdokument etcetera).

Kursledare

Kursledare är Nina Wiklander, som har drygt 20 års erfarenhet av kommunikation och därtill stor kunskap om kommunal verksamhet. Klarspråk är Nina specialiserad på sedan 2008.

Referenser

Om du vill kontakta någon kursdeltagare som har gått kursen tidigare, hör gärna av dig på 0708-12 50 51 eller info@wikom.se.