Skriv effektiva texter

Kursen Skriv effektiva texter tar sikte på textens funktion för läsaren. Vad gör en text lätt respektive svår, och hur skapar man riktigt läsvänliga och mottagaranpassade texter? Diskussion och exempel får stort utrymme när vi tillsammans med kursdeltagarna reder ut hur man skriver begripliga och effektiva texter. Vi tar även upp området skrivregler, samt pratar om vikten av korrekta texter.

Kursen utgår från språklagens krav på att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt, och från de etablerade principerna för hur man skriver mottagaranpassade texter – alltså klarspråk.

Under kursen varvar vi teori med övningar, och kursdeltagarna kommer att ha möjlighet att arbeta med en eller ett par texter från vardagen.

Plats

First Hotel Mårtenson i Halmstad (Storgatan 52)

Datum och tid

Torsdagen den 14 februari 2019, klockan 9–16

Kursinnehåll
 • Mottagaren i fokus – att planera sin text med tanke på läsaren
 • Skrivprocessen
 • Begripligt på alla nivåer
  – textens struktur
  – meningarna i texten
  – orden i texten
 • Språkriktighet – rätt och fel, bra och mindre bra
 • Korrekta texter – viktigt för trovärdigheten
Målgrupp och mål

Kursen Skriv effektiva texter passar dig som skriver i jobbet och vill bli tryggare som skribent. Texterna du skriver kan vara allt från protokoll, e-postmeddelanden och tjänsteskrivelser till instruktioner, intranättexter och avtal.

Målet med kursen är att öka såväl färdigheter som medvetenhet hos kursdeltagarna när det gäller mottagaranpassat skrivande.

Kursledare

Kursledare är Nina Wiklander, som har drygt 20 års erfarenhet av kommunikation och därtill stor kunskap om kommunal verksamhet. Mottagaranpassat skrivande har hon specialiserat sig på sedan 2008.

Kursavgift

Priset för kursen är 4 200 kronor plus moms. I kursavgiften ingår kurs, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika och kursmaterial.

Antal deltagare

Max antal deltagare på kursen är tolv.

Anmälan

Här hittar du bokningsvillkor och anmälningsformulär.

Referenser

Om du vill kontakta någon kursdeltagare som har gått en av våra kurser, hör gärna av dig på 0708-12 50 51 eller info@wikom.se.