Vi kan klarspråk

Att skriva klarspråk innebär att man som skribent anpassar såväl språk som innehåll efter de tänkta läsarna. Vi som arbetar på Wikom har stor erfarenhet av klarspråk, och vi har även stor erfarenhet av offentlig verksamhet. En kombination som har visat sig vara uppskattad av våra kunder. Hör gärna av dig, om ni behöver hjälp.

Grundkurs i klarspråk

Wikoms grundkurs i klarspråk tar sikte på textens funktion för läsaren. Vad gör en text lätt respektive svår, och hur skapar man riktigt läsvänliga texter? Diskussion och exempel får stort utrymme när vi tillsammans med kursdeltagarna reder ut hur klarspråk fungerar och hur det kan underlätta deras arbete.

Kursen utgår från språklagens (2009:600) krav på att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt, och från de etablerade principerna för hur man skriver klarspråk.

Vår grundkurs i klarspråk är tre timmar lång. Grundkursen och påbyggnadskursen kan köras som en heldag och blir då sex timmar lång.

Påbyggnadskurs i klarspråk

Under påbyggnadskursen fördjupar vi förståelsen för hur man skriver läsvänliga texter utifrån ett urval av texter (urvalet bestämmer vi tillsammans med dig som kund). Vi går igenom allt från hur man skriver sammanfattningar och läsanvisningar till rubriker, meningsbyggnad och val av ord. Deltagarna får prova att tillämpa sina nya kunskaper genom kortare skriv- och analysövningar.

Vår påbyggnadskurs i klarspråk är tre timmar lång. Påbyggnadskursen och grundkursen kan köras som en heldag och blir då sex timmar lång.

Inspirationsföreläsning

Det är svårt att få till ett effektivt klarspråksarbete utan att förankra idén hos till exempel chefer och politiker. Wikoms inspirationsföreläsning är lämplig som introduktion för de grupperna, liksom för andra som direkt eller indirekt berörs av en satsning på klarspråk i en verksamhet. Vi berättar om vad klarspråk är och vilken nytta det gör, samt låter belysande exempel inspirera till fortsatt klarspråksarbete.

Vår inspirationsföreläsning i klarspråk är 45 minuter lång, men tiden går självklart att anpassa efter era önskemål.

Textstöd

Med utbildning kommer man en bit på väg, men ibland krävs mer handgripligt arbete med en verksamhets texter. Vi erbjuder bland annat

  • hjälp att ta fram nya mallar/malltexter
  • språkgranskning och textbearbetning på olika nivåer
  • nyproduktion av texter, exempelvis för webben
  • personlig feedback på era medarbetares texter
  • hjälp att ta fram stöddokument, till exempel i form av skrivhandledning.

Workshop

Den främsta nyttan med klarspråk är effektivare kommunikation och tydligare texter. Detta är en vinst för såväl avsändaren och mottagaren som för organisationen i stort. Att skriva tydligt och begripligt skapar också ett större förtroende för organisationens verksamhet och är en viktig fråga ur ett demokratiperspektiv. Men hur får man som chef eller kommunikatör medarbetarna med sig? Vi går igenom de olika delarna i ett klarspråksprojekt och diskuterar tillsammans med deltagarna vilka nödvändiga aktiviteter som krävs för att en verksamhet ska kunna arbeta långsiktigt och systematiskt med klarspråk.

Planering och projektstöd

Vill ni satsa på ett mer långsiktigt klarspråksarbete? Ett klarspråksprojekt kan bland annat resultera i nya arbetsmetoder och gemensamma språkliga riktlinjer för verksamheten. Vi hjälper er att analysera utgångsläget, planera projektet och komma igång med de konkreta åtgärderna.